Základní škola Židlochovice

Návštěva OU Cvrčovice

Žáci 8. ročníků z volitelného předmětu „Domácnost a zahrada“ se zúčastnili ve středu 27.11. 2019 exkurze do odborného učiliště ve Cvrčovicích. Nejdříve se žáci seznámili s budovou a areálem školy, s jejich historií a s nabízenými studijními obory. Potom se dozvěděli informace o vytváření  vánočních vazeb. Po svačince, kterou pro ně připravili studenti kuchařského oboru, mohli nahlédnout do provozu v hlavní budově. Poté si žáci zkusili vytvořit svůj věneček, který si odvezli s sebou domů. 

Mgr. Petra Janková