Základní škola Židlochovice

Návštěva Prahy

V úterý 27.10. se žáci pátých tříd vydali za památkami našeho hlavního města. Cesta autobusem Student  Agency dětem díky komfortnímu vybavení rychle utekla a než jsme se nadáli,  ocitáme se  v podzemí pražského metra. Naše cesta vede na Pražský hrad, do chrámu sv. Víta - zde se nám tají dech při pohledu do hrobky Václava IV., Karla IV. s jeho ženami, Rudolfa II. a jiných českých panovníků.  Pokračujeme Zlatou uličkou k věži Daliborka, navštívili  jsme Valdštejnskou zahradu s pávy, exotickým ptactvem a uměle vybudovanou krápníkovou jeskyní. Hladová bříška nasytíme  v McDonaldu a odpočati pokračujeme  na Staroměstské náměstí, kde jsme obdivovali unikátní orloj, radnici, pomník Jana Husa. Naši návštěvu jsme ukončili na Václavském náměstí pozdravem sv. Václavu na  koni. Zcela unaveni nasedáme do autobusu a plni dojmů se vracíme ke svým rodičům.