Základní škola Židlochovice

Na učilišti ve Cvrčovicích

V rámci projektu POLYGRAM, který je zaměřen na rozvoj polytechnického vzdělávání, se žáci 8. ročníků vydali do odborného učiliště ve Cvrčovicích.

Tato návštěva byla zaměřena na jarní práce- předpěstování sazenic a tvorba výsevného truhlíku. Jelikož se jednalo o první návštěvu, tak byli žáci seznámeni s historií školy, jednotlivými studijními obory a na závěr teoretického bloku se dozvěděli postup k tvorbě výsevného truhlíku.

Přestávku žákům zpříjemnilo drobné občerstvení, které pro ně připravili učni kuchařského oboru. Na závěr si žáci prakticky vyzkoušeli teoretické znalosti a každý si připravil vlastní výsevný truhlík.

Mgr. Hana Hudečková