Základní škola Židlochovice

Vánoční dárek

V úterý 20. 12. jsme s dětmi uspořádali předvánoční vystoupení v Domě s pečovatelskou službou. Některé děti z družiny, trénovaly na toto vystoupení už od října. Seniorům děti zazpívaly a předvedly vánoční koledy za doprovodu akordeonu a následně rozdaly dárečky, které vyráběly pro ně. I přes obrovskou trému panovala pohodová vánoční nálada a všichni jsme si to velice užili. Seniorům jsme slíbili, že zase přijdeme.