Základní škola Židlochovice

V židlochovickém kostele

V pátek, 9.1.2015, u příležitosti svátku Tří králů, navštívila školní družina židlochovický kostel Povýšení svatého Kříže. Návštěva byla zahájena slavnostním otevřením kostela,  přivítal nás  pan farář Pavel Cebula. Byli jsme všichni velmi mile překvapeni.  V kostele byla krásná vánoční výzdoba a byl naistalován překrásný dřevěný Betlém. Všichni jsme si mohli vyzkoušet sezení v kostelních lavicích. Pan farář, který byl na naši prohlídku velice dobře připraven,  s dětmi velice pohotově a mile komunikoval o životě Ježíše Krista, slavení Vánoc a příchodu Tří králů. Celý kostel jsme si mohli prohlédnout. Mezi výzdobou a dřevěným Betlémem, jsme také měli možnost spatřit gotickou plastiku Panny Marie z roku 1500, která se řadí mezi vzácné památky kostela. Dětem se prohlídka kostela moc líbila a od pana faráře jsme obdrželi pozvání na další návštěvu.                                                                                                                          Jana Koupilová, vedoucí školní družiny