Základní škola Židlochovice

Nejen dějepisná exkurze

Nejen dějepisná exkurze 8. ročníků

V období mezi 26. duben a 24. květnem proběhly v rámci naší školy dějepisně tematicky orientované exkurze osmých ročníků pod názvem Rozvoj automobilismu, průmyslu a těžby černého uhlí v čs. zemích ve 2. 1/2 19. století (+ ekologické dopady).

Exkurze – výuka mimo školu s výstupy, tedy plněním zadaných úkolů během cesty, popř. po ní – nezasahovala pouze do izolovaných historických otázek, ale propojovala mezipředmětové vazby. Zabývali jsme se např. i vtahem mezi ekonomií a ekologií.

První zastávkou pro nás bylo muzeum osobním automobilů v Kopřivnici, následně jsme přijeli do muzea v Petřkovicích (Landeku), kde jsme si nejprve prohlédli prostředí černouhelného dolu a vývoj báňské záchranné služby. Poslední naší zastávkou byly již místa, kde bylo možné povšimnout si ekologický dopadů těžby, tedy „Stará Karvinná“.