Základní škola Židlochovice

Nespadni do dluhové pasti

V tomto školním roce jsme se ve škole pustili do rozsáhlého projektu v rámci výuky finanční gramotnosti s názvem Nespadni do dluhové pasti. Hlavním cílem programu je prevence rizikového finančního chování, špatného zacházení s penězi nebo spadnutí do dluhové pasti. Oslovili jsme společnost Umím se prosadit, která nabídla diferencovaný program pro všechny žáky naší školy. Celý program je koncipovaný jako zážitkový, nejdříve probíhá nácvik chování, následuje hra a nakonec interakce. Na prvním stupni má každá třída 1 hodinu této interaktivní výuky, na druhém stupni je to celých 5 hodin, kdy se střídá teorie s praxí.  V části programu Kup si sen se děti seznámí s tím, kolik úsilí a času nás stojí, než si můžeme pořídit vysněnou věc, jaké cesty jsou správné a jaké rizikové. Následuje část Bankovní a nebankovní půjčky, kde se žáci dozví, co obnáší půjčka od kamarádů, nacvičují odmítnutí různých finančních nabídek , odmítnutí nevýhodné koupě a uzavření obchodu na ulici. V poslední části programu hrají žáci stolní hru, která ukazuje různé životní situace z pohledu živitele rodiny. Pod vedením zkušených lektorů z praxe se děti dověděly mnoho nového, vyslechly si různé příběhy a kauzy z opravdového života a jejich reálná řešení. Celý program se pěkně propojil s výukou finanční gramotnosti, která v naší škole probíhá v předmětech občanská výchova, člověk a svět práce a domácnost. Reakce dětí na tento program jsou pozitivní, reakce lektorů na naše děti jsou velmi pochvalné.