Základní škola Židlochovice

Noční družina ve škole

V letošním školním roce jako rozloučení s družinou se vychovatelky rozhodly dětem připravit noc plnou zábavy. V úterý  28. 6. 2016 v 19:00 hodin, byl sraz v budově školy na Komenského ulici. Pro mladší děti byl připraven večerní program, ale na starší děti čekal program s noční stezkou a přespáním ve škole. Po shromáždění malých nocležníků začal zábavný program. Nejprve byla velká soutěž, při které si děti užily nejenom zábavy a smíchu, ale i soustředění a pohybu. Celá akce proběhla na hřišti, kde se děti patřičně vyřádily. Následovala diskotéka, kde děti si nejenom zatancovaly, ale i zasoutěžily a čekala na ně tombola. Vyvrcholením programu bylo překonání strachu na stezce odvahy, která se konala venku. Děti se vydaly do tmavé noci, kde úkolem bylo projít stanovenou cestu a vlastním podpisem ztvrdit, že tu byly. Čas vyplněný zábavou rychle uplynul a po vyhlášení večerky děti rychle usnuly. Spokojeně spaly až do ranního budíčku, kdy na děti čekala snídaně a odchod do tříd. Dětem se spaní ve škole velmi líbilo, tak vyzvídaly, zda bude i příští rok. Vychovatelky odpovídaly svým úsměvem a každé družinové dítě ví, co to znamená.