Základní škola Židlochovice

Nová kotelna

Máme novou kotelnu na Tyršově ulici! Velmi se nám ulevilo, těšíme se, že prožijeme klidnou zimu bez obav. Poslední topnou sezónu jsme vynaložili nemalé úsilí i finanční prostředky na to, abychom stávající kotelnu udrželi v provozu. V rámci rekonstrukce byl také zrušen ztrátový topný kanál, který byl veden přes školní zahradu po celé délce budovy. Nová kotelna je umístěna v suterénu školy v místnosti 4x4 m. Byly zde nainstalovány 4 moderní kondenzační kotle. Teď už se nemusíme bát, že uprostřed zimy přestaneme vytápět školu. Děkujeme Městu Židlochovice, zřizovateli školy, že stavbu v hodnotě 1 171 tis. během letních prázdnin zrealizoval.

Fotografie nahoře dokumentují starou kotelnu, fotografie dole Vám představují kotelnu novou.