Základní škola Židlochovice

Nové šatny, nová učebna

Během července a srpna proběhla na Komenského  ulici poměrně rozsáhlá stavební akce. Protože máme hodně dětí, museli  jsme rozšířit výukové prostory tak, aby vznikla nová třída. Vybudovali jsme ji z přilehlého bytu a zároveň se nám podařilo rozšířit stávající šatny, které jsme také vybavili novým sedacím nábytkem a věšáky. Z hygienických důvodů byla rozšířena kapacita sociálního zařízení. Přestavbou jsme získali  velmi pěkný, prostorný vestibul, který ocení zvláště rodiče čekající na své děti. Stavbu v hodnotě 1 337 tis. provedl zřizovatel školy Město Židlochovice.

Letos se bude na prvním stupni ve dvou budovách učit celkem 198 dětí v devíti třídách. Máme 41 prvňáčků,do druhého ročníku postupuje 48 dětí, třeťáků je 42, čtvrtou třídu bude navštěvovat 41 dětí a pátou 26 žáků.