Základní škola Židlochovice

O volbě povolání

Od začátku školního roku probíhá kariérové poradenství – předávání zpráv a konzultace nad výsledky testování, které si svým souhlasem s testováním přáli někteří rodiče loňských osmáků. Testování bylo určeno především těm žákům, kteří si nejsou volbou svého povolání, respektive střední školy, jistí a z nějakého důvodu váhají či je pro ně obtížné se v dané problematice zorientovat. Konzultací se účastní jak žák, tak jeho rodiče.

Konzultace probíhají ve všední dny od 7:00 do 16:00 po předchozí telefonické domluvě se školní psycholožkou, Mgr. Burešovou, na tel. čísle 731 517 649 či na emailu marie.buresova@zszidlochovice.cz. V případě časové vytíženosti je možné dítě kvůli konzultaci omluvit z vyučování. 

Pokud se Vaše dítě testování účastnilo a na konzultaci ještě nejste objednaní, prosím objednejte se. Ideální je, pokud předávání zprávy proběhne v termínu před burzou středních škol, tj. do 3. 11. 15, aby žák již věděl, o jaké školy se má aktivně zajímat.