Základní škola Židlochovice

Pálava

V rámci výuky zeměpisu a přírodopisu se dne 11. 6. 2015 zúčastnilo 35 žáků 9. ročníku exkurze na Pálavu. Během přechodu z Pavlova přes Děvičky, Martinku a Sirotčí hrádek do Klentnice se žáci seznámili s přírodou této části Pálavy, krasovými útvary a historií Děviček a Sirotčího hrádku. Cestu průběžně značili do mapy a ve skupinách plnili pracovní listy. Dalším cílem byla jeskyně Na Turoldu – jedná se o největší zimoviště netopýrů u nás a zároveň o jedinou přístupnou jeskyni ve druhohorních vápencích. V přilehlém geoparku si žáci upevnili znalosti z hodin přírodopisu o horninách na našem území.