Základní škola Židlochovice

Památník Bible kralické

5. listopadu se uskutečnila v rámci českého jazyka exkurze do Památníku Bible kralické v Kralicích.
Akce se zúčastnilo 45 žáků 8. ročníku. Děti si vyslechly podrobný a zajímavý výklad o činnosti českých bratří na Moravě. Viděly, jak se tiskly knihy na tiskařském lisu. Prohlédly si vzácnou expozici. Poseděly v dobovém kostelíku a prošly nejvzácnější lokalitu Kralic-tvrz.
Paní průvodkyně děti pochválila za vzorné chování. Exkurze vhodným způsobem doplnila učivo probírané ve škole.