Základní škola Židlochovice

Památník písemnictví

Středu 30. 3. 2022 strávili žáci 4. A na exkurzi v Rajhradě. Program nazvaný Bádání s Kašpárkem se skládal z několika částí. Žáci  nejprve navštívili Památník písemnictví na Moravě, který se nachází v areálu benediktinského kláštera. Děti obdivovaly staré knihy a další pamětihodnosti, z nichž nejvíce je zaujal středověký vyřezávaný globus. Součástí prohlídky byl komentovaný výklad s plněním úkolů. Čtvrťáci si vyzkoušeli, jaké to je psát brkem a inkoustem i jak se psalo na starých psacích strojích. Během přestávky si vyslechli poutavou pohádku, jejíž autorkou byla lektorka Lenka Žaliová. V druhé části exkurze žáci navštívili Záchrannou stanici dravců. Zde zhlédli video o ochraně přírody a pak už se mohli těšit prohlídkou zachráněných zvířat.

Mgr.  Petra Křížová