Základní škola Židlochovice

Pátá třída žila olympiádou

Na konci měsíce února a začátkem března se žáci páté třídy znovu vydali do dějiště olympijských her. Společně jsme se ohlédli za letošními zimními hrami, zhodnotili výsledky našich sportovců a seznámili se podrobněji s jejich sporty. Nezůstali jsme však pouze u letošních zimních olympijských her, ale vydali jsme se do dávných dob, ve kterých olympijské hry vznikly. Žáci se dozvěděli mnoho nových a zajímavých informací o historii a sportovcích této doby. Také měli možnost porovnat, v čem se starověké hry a sportovní disciplíny lišily od těch novodobých, seznámili se s původem a významem olympijských symbolů a jeden ze symbolů si také vyrobili. Všichni žáci odvedli velmi dobrou práci a na konci si mohli zaslouženě zazpívat oblíbenou melodii vítězů „We are the champions“.