Základní škola Židlochovice

Po stopách brněnských pověstí

Po stopách brněnských pověstí

     Ve středu 21. 11. se čtvrté třídy vydaly navštívit Brno. Cílem exkurze bylo navštívit ta místa, která jsou spjatá s pověstmi. Na exkurzi jsme se připravili už předchozí dny, kdy jsme si o nejznámějších pověstech četli.  Naši výpravu jsme začali procházkou Denisovými sady, odkud se žáci mohli kochat pohledem na velkou část Brna, pokračovali jsme na Petrov a poslechli si varhanní preludování přímo v brněnské katedrále. Na svém putování za pověstmi jsme nemohli opomenout bývalý žalář Špilberk, brněnské kolo, brněnského draka, pokroucenou fiálu na portálu Staré radnice ani „neslušného“ mužíčka u kostela sv. Jakuba. Zhlédli jsme také moderní památky, např. sochu koně s markrabětem Joštem před kostelem sv. Tomáše nebo sousoší žárovek na Malinovského náměstí, jež vzniklo jako pocta T. A. Edisonovi. Brno jsme opouštěli plní dojmů a zážitek z exkurze nemohlo zkazit ani chladnější počasí.