Základní škola Židlochovice

Po stopách indiánů

     Od pondělí 17. 8. do pátku 21. 8. 2015 areál základní školy v Židlochovicích obsadily indiánské kmeny, v jejichž řadách se objevili převážně žáci prvního stupně základní školy.

     Mladí indiáni i indiánky byli rozděleni do čtyř kmenů – Medvěd, Orel, Vlk a Bizon, které vedly náčelnice Měsíční Bouře, Polární Záře, Rudá Jiskra, Padající Hvězda a Ohnivá Střela. Založili si tajné kmenové deníky, vyrobili si vlastní indiánský oděv i čelenku a podstoupili mnoho úkolů a činností, které jsou nepostradatelnou součástí života indiánů. Patřily k nim výroba kmenových totemů, uzlování, pečení indiánských placek, lukostřelba nebo stavba vorů, které byly z mostu vypuštěny po řece. K prověření zdatnosti indiánů a jejich schopností nutných pro přežití posloužila nejrůznější sportovní klání a velká odpolední hra s mnoha nástrahami, k jejichž překonání byla potřeba síla, mrštnost, obratnost, dobrá paměť a v neposlední řadě také týmová práce. Každý den byly všechny kmeny za své výkony patřičně odměněny zlatými a stříbrnými kameny. Na konci týdne proběhlo sčítání získaných kamenů a jejich počet rozhodl o pořadí kmenů. Posledním úkolem bylo nalezení pokladu. Protože se všichni celý týden opravdu snažili a stali se zdatnými indiány, nečinil nikomu poslední úkol žádné větší obtíže.

     I přes občasnou nepřízeň počasí se všem zúčastněným podařilo radosti i nástrahy indiánského tábora strávit nebo překonat s úsměvem a všichni se již těší na příští ročník. Závěrem bychom chtěly poděkovat rodičům za podporu a pozitivní odezvu na naši práci s dětmi.

                                                                      Jana Koupilová, vedoucí vychovatelka školní družiny