Základní škola Židlochovice

Podzimní výukové procházky

Podzimní výukové procházky a návštěva RTIC

V letošním školním roce byly inovovány žákům 4. a 5. tříd předměty vlastivěda a přírodověda do nového předmětu ČaS - člověk a svět. Tento předmět je více zaměřen na venkovní vyučování, badatelství, region, historie regionu, práci v centrech aktivit ve třídě či v terénu, apod. Do rozvrhu také přibyly tzv. disponibilní hodiny (DH), které jsou vedeny třídní učitelkou. Paní učitelka si určí dle potřeby třídy, co v disponibilních hodinách bude dělat. Mohou být zaměřeny na opakování či upevnění učiva nebo také právě na projektovou výuku uvnitř či venku. Tyto hodiny jsou super, protože máme možnost se  s dětmi zastavit, vydechnout,  popovídat si, udělat projektovou výuku, jít na vycházku, prostě cokoliv zajímavého, na co není v jiných hodinách čas. V důsledku toho a zároveň i díky pěknému podzimnímu počasí jsme začali chodit pravidelně na vlastivědné i přírodovědné vycházky. Procházíme Židlochovice, zastavujeme se u historických památek, pročítáme pěkně vytvořené informační tabule a sbíráme nové informace. Také sledujeme přírodu kolem sebe, pěknou zeleň ve městě, nově upravená a zrekonstruovaná místa a děti postupně zjišťují, jak pěkné to v našem městě máme. Vše zaznamenáváme do připravených map a výukových materiálů. Neopomeneme také navštívit místní RTIC, kde nás milé paní provádí krátkou prohlídkou sklepení staré radnice, také prohlídkou nově otevřeného komunitního centra a dětem vysvětlují, k čemu RTIC slouží, co může občanům i turistům nabídnout. Do procházek a návštěv RTIC se zapojují i mladší žáci v rámci hodin prvouky. Doufejme, že nám podzimní počasí dovolí často vyrazit ven. Brzy nás čeká bádání židlochovického hmyzu a rostlin na Výhonu.  

Mgr. Daniela Tichá