Základní škola Židlochovice

Pracovní exkurze 6.C

V úterý 23.9.2014 se žáci 6.C vydali na pracovní exkurzi na střední školu polytechnickou Jílová. Konkrétně do truhlářské dílny, která je na pracovišti Jahodova v Brně Tuřanech.  Přivítal nás mistr odborné výchovy, který nás krátce provedl po areálu dílen, kde nám například ukázal  pracoviště  učebního oboru podlahář a krátce pohovořil i o dalších oborech, které střední škola nabízí. 

Pak jsme se přesunuli do truhlářské dílny, kde si nejprve žáci vyslechli zásady bezpečnosti práce.  Po úvodní bezpečnosti se šlo rovnou k hoblicím, kde se za asistence pana mistra a tří učňů  započalo s výrobou ptačí budky. Žáci pracovali ve skupinách po čtyřech. Práce jim šla pěkně od ruky a na konci se dočkali pochvaly i uznání za dobře odvedenou práci i od pana mistra. Na konci exkurze si žáci s sebou do školy odváželi pět krásných ptačích budek.

Poděkování patří panu mistrovi za připravenost dílny i organizaci práce.