Základní škola Židlochovice

Praotec Čech

Posledních teplejších dnů se musí využít. Proto se školní družina snaží své děti nedržet celé odpoledne ve třídách, ale využít k aktivitě i pobyt na hřišti. Tento pátek 18. 9. bylo staré hřiště u zvonice " Starec " v obložení praotce Čecha. Školní družina se totiž pro letošní rok zapojila do celoročního projektu s názvem Putování starými pověsti českými. Pověsti nás budou provázet odpoledními aktivitami a také soutěžemi. A první z nich byla zaměřena na téma praotec Čech.

Děti byly rozdělení do týmů po šesti, kde kapitány dělali nejstarší z nich, tedy žáci čtvrtých a třetích tříd. Úkolem týmů bylo obejít 8 stanovišť rozprostřených různě po areálu hřiště a odpovědět na připravené otázky. Některé otázky měly i možnosti, ze kterých děti vybíraly, jiné byly výtvarného charakteru. Příkladem mohou být tyto: Jak se jmenuje hora, kam Čech vystoupil? Jak se jmenoval Čechův bratr? Nakresli, jak praotec Čech asi vypadal.

Kapitáni dostali pro svůj tým papír a tužku a mohlo se začít. Děti byly do soutěže doslova zapálení. Přebíhaly ze stanoviště na stanoviště a úkoly plnily poctivě. Kapitáni byli maximálně motivovaní vůdcovstvím a svůj tým podporovali a vedli kupředu. Zanedlouho přinesl svůj výsledek první z nich a po něm další a další. V průběhu vyhodnocování měly děti volnou zábavu. Hrály míčové hry či dováděly na průlezkách. Před oficiálním vyhlášením výsledků se děti seřadily zase za své kapitány a netrpělivě čekaly. Při vyhodnocování byl kladen důraz na rychlost a správnost, a tak vítězem nemůže být každý. To děti respektovaly a vítězství svým spolužákům přály. Vyhlášeny byly první tři místa. Tyto děti dostaly diplom a příslušnou cenu. S diplomem a odměnou odešli také dva další. Byli to nejlepší kapitáni. Po skončení soutěže jsme se přesunuli zpátky do tříd, kde čekala sladká odměna pro každého účastníka.

První celodružinová soutěž se vyvedla výborně. Děti si procvičily své znalosti a pobytem venku se krásně protáhly. Práce v týmech přinesla i nové seznámení a spolupráce byla vynikající.