Základní škola Židlochovice

Pravěk Moravy

V pátek 13. prosince žáci 4. ročníků navštívili brněnský pavilon Anthropos se stálou expozicí věnovanou nejstarším dějinám osídlení Moravy i celého evropského kontinentu. Děti se seznámily s evolučním vývojem našeho rodu a s počátky kultury člověka. Děti zhlédly spoustu nálezů z dávných dob. Z pohledu dětí byla jedna z nejpoutavějších rekonstrukce mamuta. Naše výukové dopoledne pokračovalo návštěvou Moravského zemského muzea v centru Brna. Na výstavě s názvem Pravěk Moravy se děti seznámily s historií života na Moravě, porozuměly přechodu člověka - lovce a sběrače, k zemědělství a pastevectví. Děti získaly představu o lidských činnostech a způsobu života od starší doby kamenné až po dobu stěhování národů. Exkurze byla velmi poutavá a plná zajímavostí. Cesta přes Zelný trh se stánky s voňavými dobrotami, vánočními ozdobami na nás dýchla atmosféru blížících se Vánoc. Uvědomili jsme si, že historie i tradice k životu neodmyslitelně patří.

Náklady na výukový program jsou hrazeny v rámci projektu "Zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na ZŠ Židlochovice" z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.