Základní škola Židlochovice

Prázdninové zpívání

Ve čtvrtek 22. června jsme měli s dětmi celodružinovou akci Prázdninové zpívání. Hlavním cílem této akce bylo dát dětem příležitost strávit příjemný čas a zapojit se do společné aktivity spojené s hudbou. Na programu byl zpěv písniček, které si děti mohly samy vybírat. Zpěv byl organizovaný za hudebního doprovodu. Celá akce se odehrávala ve venkovním prostředí, které nám poskytovalo možnost většího pohybu. Většina dětí se s nadšením aktivně zapojila do zpěvu, zatímco někteří byli trošku zdrženlivější. Děti se ale vzájemně podporovaly a tím tvořily pozitivní prázdninovou atmosféru.