Základní škola Židlochovice

Kavárnička pomáhala

I v letošním adventu žáci Základní školy Židlochovice již popáté proměnili školní kuchyňku v předvánoční kavárnu. K její návštěvě zvali v době prosincových třídních schůzek svoje rodiče i učitele.

Pod záštitou školního poradenského pracoviště chystali a zajišťovali veškerý provoz kavárny sami žáci. Podíleli se na vánoční výzdobě kavárny i přípravě občerstvení, které pak hostům s úsměvem servírovali. Kromě pochoutek nabízeli i svoje vánoční přáníčka, voňavé svíčky ze včelího vosku nebo svícínky.

Záměrem, se kterým jsme se do přípravy kavárničky pustili, nebylo jen nabídnout našim hostům příjemné místo ke krátkému zastavení a odpočinku v často hektické adventní době. Naším společným největším přáním bylo s jejich přispěním podpořit brněnský Nadační fond dětské onkologie KRTEK. Tuto organizaci, jejíž hlavní prioritou je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v na Klinice dětské onkologie v průběhu trvání léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky, si vybrali naši žáci sami. Současně s přípravami kavárničky proběhlo i hlasování žákovské rady sestavené se zástupců všech tříd 2. stupně, kde byl většinou zvolen právě KRTEK. Máme velkou radost, že jsme naplnili oba dva úmysly. Naši hosté odcházeli spokojeni a my jsme v uplynulém týdnu mohli na účet nadačního fondu vložit 4.125,- Kč.

Všem hostům děkujeme za návštěvu, vyučujícím za podporu a pomoc a přejeme příjemné prožití adventu a Vánoc.

Během vánoc jsme dostali poděkování, které přikládáme:

Velmi děkujeme za finanční dar, za přízeň dětí ze ZŠ Židlochovice a za jejich podporu nemocných kamarádů.
Přejeme Vám i všem dětem pevné zdraví, splněná přání pod stromečkem a šťastný celý rok 2016.

S úctou

Irena Korvasová Čánská, Nadační fond dětské onkologie KRTEK