Základní škola Židlochovice

Prevence kriminality

Městská policie v Židlochovicích v rámci prevence kriminality připravila pro žáky druhého stupně naší školy interaktivní přednášku na téma Řekni drogám ne aneb 10 věcí, které by tvoji přátelé měli vědět o drogách. 

V úterý 27.10.2015 přijeli na naši školu čtyři lektoři, kteří v průběhu tří vyučovacích hodin pracovali s jednotlivými třídami žáků v sedmém, osmém a devátém ročníku. Žáci získali informace o tom, jak drogy (včetně alkoholu a nikotinu) ovlivňují lidskou mysl i tělo, proč lidé drogy berou a další informace, které by dospívající měli vědět, aby se mohli rozhodnout drogy nebrat.Na závěr žáci obdrželi tištěné brožurky o návykových látkách ohrožující jejich věkovou kategorii. 

Na základě zpětné vazby hodnotili žáci i přítomní učitelé  přednášku i získané materiály jako zajímavé a pro dospívající mládež velmi užitečné.