Základní škola Židlochovice

Kriminalistika nezletilých

Ve čtvrtek 26. dubna se žáci sedmých ročníků zúčastnili preventivního programu „Kriminalistika pro mladistvé a nezletilé“. Program vedl elitní kriminalista pplk. Josef Lottes, který byl v roce 2016 uveden do policejní síně slávy za celoživotní boj proti zločinu. Pan podplukovník působil několik desítek let na kriminálním oddělení a podílel se na vyšetřování řady známých zločinů, například Orlické vraždy, Vinohradský řezník apod. V součastné době se podílí na tvorbě kriminálních seriálů a filmů.

Cílem přednášky bylo žáky seznámit s trestní odpovědností vzhledem k šikaně, kyberšikaně, ale také o bezpečném chování jak na internetu, tak v reálném životě. Zazněly také reálné případy týkající se mládeže například o obětech kyberšikany, sexuálního zneužívání či domácího násilí.

Mgr. Hana Hudečková