Základní škola Židlochovice

Přežití v přírodě

Přežití v přírodě je celodenní program pro žáky devátých ročníků, kteří si během terénní výuky vyzkouší různé aktivity založené na spolupráci ve skupině, rozdělení úkolů a práce a stmelení v krizových situacích.

Čím si jednotlivé skupinky projdou? Poskytnutí první pomoci v konkrétní modelové situaci, nošení raněného na vzdálenost 150m, orientace v mapě, práce s buzolou, orientace v terénu, rozdělání ohně a příprava jednoduchého pokrmu v časovém limitu.

Cílem není procházka na rozhlednu ani opečení špekáčků. Snažíme se žákům vytvořit mírně stresové prostředí, ve kterém jsou nuceni reagovat a vzájemně komunikovat. 

Myslím, že letošní deváťáci si to užili a dle zpětné vazby se domnívám, že si i leccos odnesli. Pokud tomu tak je, plní tento program svůj účel a jsem rád, že vedení školy je této aktivitě nakloněno.

Mgr. David Kopeček