Základní škola Židlochovice

Přežití v přírodě

Žáci osmých ročníků absolvovali jednodenní akci Přežití v přírodě. Během dvanácti kilometrového výšlapu řešili různé úkoly a prokazovali užitečné dovednosti - rozdělání ohně, užití zásad první pomoci, příprava jednoduchého pokrmu, orientace v mapě a terénu, práce s buzolou. Všichni žáci spolupracovali ve skupinkách a sami si rozdělovali úkoly, práci a sociální role. Kromě zadané práce jsme cestou určovali různé druhy rostlin,poznávali okolí Židlochovic a debatovali o různých krizových situacích, které mohou nastat a jak je řešit.Všem třídám přálo počasí, a tak se Přežití v přírodě vydařilo a příští rok se budoucí osmáci můžou těšit na pokračování.

Mgr. David Kopeček

 Odkaz na report z akce 8.C:  http://www.youtube.com/watch?v=fZdy1ueW4NM

 (autor: Mgr. Marek Kujal)