Základní škola Židlochovice

Příběh starého stromu.

19. listopadu se děti prvních tříd vydaly do ekologického centra Lipka.
Pohádkový příběh zavedl  žáky 1.A za obyvateli starého stromu. Společně jsme si zahráli  na mravence a sršně, vylezli jsme za houbou do koruny stromu, prohlédli jsme si skutečnou dutinu strakapouda a barvami ztvárnili lišejník. Nové poznatky zpracováváme v hodině prvouky a už nyní se těšíme na příští návštěvu Lipky, která se uskuteční v březnu.