Základní škola Židlochovice

Přírodní laboratoř

Žáci ze 7. ročníků dne 6. a 13. 6. navštívili přírodní laboratoř gymnázia T. Novákové v Brně. V praxi si žáci ověřili teoretické poznatky z hodin přírodovědných předmětů a získali i celou řadu nových informací z doposud neznámých témat. Jedna část programu byla věnována biologicko - geologickým tématům, druhá tématům fyzikálním. Žáci rozděleni do skupin, kterým se věnovali 3 učitelé gymnázia, prošli postupně celým areálem zahrady. Fotografie nejlépe zachycují některé z aktivit žáků, které si s nadšením vyzkoušeli.

Mgr. Lenka Hanáková