Základní škola Židlochovice

Přírodovědné experimenty

Dnešní den patřil experimentům! Žáci 4. tříd si během dopoledního vyučování vyzkoušeli 16 pokusů, při kterých si ověřili svoje znalosti a praktické dovednosti. Žáci také nové poznatky získali. Vědí, jak jednoduchým způsobem připravit oxid uhličitý a oddělit barviva, jak napsat dopis neviditelným písmem. Znají odpověď  na otázky, proč  kancelářská sponka plave na hladině vody, proč se  voda a olej nesmíchají a spoustu dalšího. O poznatcích  z pozorování průběhu pokusu umí žáci diskutovat a závěr pozorování zaznamenat do pracovních listů. Ve skupinkách žáci úspěšně spolupracovali a experimentů se zhostili na výbornou.Věda je totiž pro čtvrťáky zábava!