Základní škola Židlochovice

Přírodovědný kroužek

Děti z přírodovědného kroužku se zúčastnili výukového programu Živo za plotem ZŠ Rajhrad. Zde se seznámily se zvířátky, které ve škole chovají a nové znalosti o nich uplatinily při následném kvízu a dalších úkolech. Na konci programu děti pomohly paní učitelce sehnat kozy do chlívku, kde jim daly dobroty a popřály jim dobrou noc.