Základní škola Židlochovice

Projekt 9. E

Projekt žáků 9.E: Oživení a úprava dětského hřiště


V letošním školním roce se žáci 9.E zapojili do programu Škola pro udržitelný život, který zprostředkovala organizace Lipka a který vychází z rozvoje podnikavosti a kreativity v projektu Implementace KAP JMK II.

Na podzim tohoto školního roku se žáci 9.E zúčastnili třídenního pobytového programu na Rychtě v Krásenku, kde se seznámili s jednotlivými kroky a fázemi realizace projektu. V rámci pobytu si tak mohli vyzkoušet navrhnout možnosti vylepšení budovy Rychty a zrealizovat své vlastní miniprojekty.

V únoru začaly veškeré práce na společném projektu. Nejprve se žáci vydali na průzkum okolí školy a hledali problémová místa. Na základě vybraných problémů rozpracovali své vize a zvolili konkrétní jeden návrh – Oživení a úprava areálu dětského hřiště. Poté představili svůj návrh projektu vedení školy a vedení města Židlochovice. Po vzájemné domluvě a po získání podpory k realizaci projektu se žáci pustili do sepsání projektové žádosti. Po jejím schválení odbornou komisí se žáci pustili do nákupu potřebného materiálu a pomůcek.

Ve středu 24. 5. 2023 proběhl den realizace, kdy v areálu dětského hřiště probíhaly práce spojené s okopáváním a odplevelováním okrasných záhonů, čištění travnatých a písčitých ploch, broušení a natírání herních prvků. Ve spolupráci s pracovníky města byly na hřiště umístěny nádoby na tříděný odpad a lavička do stinného místa pod strom.

V rámci realizování projektu žáci rozvíjeli své komunikační dovednosti, osvojili si pracovní návyky,  učili se řešit problémy, hledat řešení, respektovat názory jiných a ustoupit od vlastních návrhů řešení, podílet se na užitečné věci šetrné k životnímu prostředí a s přesahem do veřejného prostoru, pochopit principy udržitelnosti a aplikovat je v praxi. Získali tak cenné zkušenosti pro život.

Petra Janková