Základní škola Židlochovice

Celá Evropa čte dětem

V pátek 26. května navštívily školní družinu pracovnice z komise pro občanské záležitosti, paní Štyglicová, Jurisová, Tichá a Brázdová. Pracovnice z komise pro občanské záležitosti organizují mnoho besed a různých aktivit, avšak čas si již po třetí udělaly i pro naše děti.         Po představení nám usměvavé ženy povykládaly příběh o naši zeměkouli, světadílech a naši republice. Děti dostávaly prostor, aby se také zapojily do debaty, kde děti bydlí, zda znají svoji adresu, co se jim líbí doma, co se dětem líbí v Židlochovicích, ale i to, co se líbí dětem jinde ve světě. Dozvěděli jsme se velmi zajímavé věci, prostě naše děti mají velikou fantazii. Některé odpovědi byly vznešené, ale jiné zase legrační. A právě i o to jde, aby děti dokázaly říct svůj názor a dokázaly před ostatními vystoupit.

            Tento projekt vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Pravidelné čtení učí dítě jazyku, myšlení, rozvíjí jeho paměť, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Pravidelné předčítání je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce přitažlivějším než televize.

            Pracovnice z komise pro občanské záležitosti donesly dětem krásné knihy, za které moc děkujeme a děti jako poděkování darovaly nakreslené obrázky. Vychovatelky školní družiny děkují za krásné odpoledne a těší na příští setkání.

                                                                           Jana Koupilová, vedoucí školní družiny