Základní škola Židlochovice

Prvňáčci 1. září nástup

Vážení rodiče,

slavností zahájení školního roku pro děti, které nastupují do první třídy, začíná 1. září v 9.00 hodin ve třídách.

Do školy vstupujte spolu s dětmi vchodem do přístavby. V dalších dnech budou děti vstupovat do školy hlavním vchodem přes vrátnici a používat registrační čip. 

Všechny první třídy budou umístěny v přístavbě ve druhém patře. 

První školní den se děti nemusí přezouvat. S sebou si vezmou školní aktovku, dostanou pomůcky.

Konec programu  ve třídách odhadujeme asi na 10.30 - 10.45 hodin. Pak máte tyto možnosti:

  1. dítě s vámi odchází domů
  2. dítě si převezme družina a společně půjdou na oběd (oběd musí být zaplacený)

Další pokyny k organizaci prvního školního týdne najdete na tomto webu v záložce Nový školní rok.

Všem ostatním dětem začíná školní vyučování 1. září v 8.00 hodin.

Těšíme se na naše nové prvňáčky.