Základní škola Židlochovice

Prvňáčci se seznamují…

V září jsme přivítali dvě třídy nových prvňáčků.
 
Abychom jim usnadnili vzájemné poznávání se, připravilo školní poradenské pracoviště pro oba nové třídní kolektivy mini adaptační program - dopoledne s broučky. 
V průběhu dopoledne si děti vyzkoušely hry a tvořivé aktivity, při kterých měly možnost získat společné zážitky a zkušenosti s novými kamarády i se svými třídními učitelkami mimo školní lavice. 
 
Naším cílem bylo pomoci dětem ve vzájemném seznamování a posílit vnímání školy jako příjemné a podporující prostředí, kde budou trávit další roky školní docházky.