Základní škola Židlochovice

Školní psycholog

Mgr. Renata Zapletalová

školní psycholog, zástupce ředitele, kontaktní pracovník pro spolupráci s ŠPZ

e-mail: renata.zapletalova@zszidlochovice.cz,  telefon: 547 425 414, mobil: 734 162 286

Konzultace po předchozí emailové nebo telefonické domluvě.

Práce školního psychologa na naší škole je zaměřena především na podporu pozitivního klima. Snažíme se pro děti vytvářet přátelské a bezpečné prostředí, díky kterému budou mít klid a prostor vzdělávat se a rozvíjet dovednosti potřebné pro život. V rámci rozvoje školního klima pracuji s třídními kolektivy na prvním stupni, podílím se na tvorbě a realizaci adaptačních i intervenčních programů, spolupracuji při začleňování nových žáků do kolektivu a konzultuji s pedagogy. Dále nabízím poradenství a podporu žákům i jejich rodičům při řešení náročných životních situacích, ať už se jedná o potíže ve škole či v rodině. Jako vedoucí školního poradenského pracoviště spolupracuji s kolegy na realizaci podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, komunikuji s pedagogicko-psychologickými poradnami a dalšími odborníky a metodicky podporuji pedagogické pracovníky naší školy. Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou nabízím praxi studentům psychologie. 

Studovala jsem na Fakultě sociálních studií MU, kde jsem získala magisterský titul v oboru psychologie. Absolvovala jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik Integrace v psychoterapii (akreditace ČAP i EAIP) a kratší Výcvik ve vztahové terapii dětí a adolescentů. Během své praxe jsem se zúčastnila mnoha kurzů, namátkou například Kurzu krizové intervence či Kurzu sandplay (terapeutická práce s pískovištěm). Pracovní zkušenosti jsem získala také jako lektorka programů primární prevence, asistentka pedagoga nebo při realizaci programu zaměřeného na osobnostní a sociální rozvoj dětí z dětského domova.