Základní škola Židlochovice

Školní psycholog

Mgr. Renata Zapletalová

Školní psycholog

E-mail: renata.zapletalova@zszidlochovice.cz

Telefon: 734 162 286

Kde mě najdete?

2. stupeň - pracovna ŠPP, Tyršova 611

Po: 8:30 - 14:30
Út:  8:30 - 13:30
St:  8:30 - 13:30
Čt:  8:30 - 12:30
 

Třídním kolektivům v rámci pravidelné práce s třídními kolektivy

 • S třídními kolektivy pracuje na rozvoji pozitivních a funkčních postojů a chování k ostatním i k sobě samým
 • Provádí diagnostiku sociálního klimatu a vztahů ve třídách
 • Spolupracuje na přípravě adaptačních programů pro třídy při změně kolektivu

Jednotlivým žákům:

 • Potřeba pomoci a podpory při řešení problémů s učením, ale i osobních problémů
 • Potřeba pomoci při zpracování těžké životní situace či krize
 • Když se žáci cítí, že je toho na ně moc, cítí se sami, potýkají se s někým problémem, když jim někdo ubližuje, když mají pocit, že jim nikdo nerozumí

Rodičům žáků:

 • Poskytuje individuální konzultace při výukových nebo výchovných problémech dětí
 • Konzultuje řešení problémů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (např. vysvětlení zprávy z PPP)
 • Spolupracuje při zápisu do 1. tříd a konzultuje případný odklad školní docházky

Pedagogům:

 • Konzultuje vedení jednotlivých žáků i celých tříd
 • Spolupracuje s pedagogy na vytváření pozitivní atmosféry a vztahů ve třídách
 • Spolupracuje při zápisu do 1. tříd

Dále:

 • Nabízí kariérové poradenství a pomoc při výběru střední školy
 • Podílí se na vytváření programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků
 • Podílí se na vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na řešení případných problémů
 • Účastní se pracovních porad školy
 • Pracuje na vlastním odborném růstu