Základní škola Židlochovice

Půda-základ života.

Po roce jsme se opět setkali s naší známou Zorkou - vedoucí ekologického centra Rezekvítek. Tentokrát jsme společně zkoumali půdu. Povídali jsme si o významu půdy pro život na Zemi, o jejím vzniku, o tom, jak důležité je chránit ji. Zkoumali jsme půdu  v okolí naší školy, pozorovali jsme živočichy, pro něž je domovem. Jednoduchými pokusy jsme prozkoumávali vlastnosti různých půd. Při téměř tříhodinovém programu na zahradě naší školy jsme se dověděli spoustu nových informací, které budeme nadále rozvíjet v hodinách prvouky.