Základní škola Židlochovice

Radost pro Jakuba.

Vánoční jarmark na dobrou věc

Dne 11. 12. 2018 se v prostorách Základní školy Židlochovice uskutečnil tradiční Vánoční jarmark s kavárničkou, na kterém se daly zakoupit různé výrobky od nás, žáků základní školy.

Právě prodejem našich výrobků na jarmarku jsme dokázali získat částku 33 705 Kč, tu pak škola darovala nadaci Dětský smích, která částku zaokrouhlila na celých 40 000 Kč. Tato částka byla předána Jakubovi Smejkalovi z Vojkovic, který v minulosti utrpěl těžký úraz a peníze tak využije na rehabilitace a lázeňské pobyty.

Předání proběhlo 13. 12. 2018 u vánočního stromu u nás ve škole. Předání se zúčastnila Kubova rodina, zástupci nadace Dětský smích, vedení ZŠ Židlochovice i někteří ze žáků 2. stupně. Ti k získání peněz velmi přispěli, neboť prodávali na jarmarku a pomohli s jeho organizací. Rodina s nadšením děkovala a Kuba šťastně převzal peníze, které mu pomohou.  Nakonec jsme se společně vyfotili.

Atmosféra předání byla velmi příjemná a Vánoce jsme začali s milým pocitem, že jsme mohli někomu pomoci.

Anna Vrbská, Eliška Teinerová z 8. D