Základní škola Židlochovice

Rej čarodějnic

V pátek 26. 4. se všechna oddělení naší školní družiny „slétla“ na školní zahradě. Děti si ve skupinkách zasoutěžily v čarodějnických disciplínách. Malí čarodějové a čarodějnice předvedli let na koštěti, vyrobili čarodějnický lektvar a z přírodnin vytvarovali postavu čarodějnice. Nechybělo ani skákání v pytli, skládání čarodějnického puzzle, a jiné. Každá skupinka vymyslela vlastní čarodějnické zaklínadlo. Za splněné úkoly každý dostal něco dobrého na zub a společně jsme si užili zábavné odpoledne.

Školní družina