Základní škola Židlochovice

Řešení krizových situací

Žáky devátého ročníku čekala již tradiční akce Přežití v přírodě. Letos byla tato aktivita ještě podpořena výukovým programem Řešení krizových situací, kde se žáci dozvídali, co je důležité udělat při poskytnutí první pomoci, jak se připravit na živelné katastrofy nebo blackout. Tuto teoretickou část absolvovali všichni žáci v prostorách školy v rámci dvouhodinového workshopu. Potom je čekala praktická terénní výuka. Během akce se účastníci učili pracovat s buzolou, orientovat se v mapě a krajině, skupinově řešili modelové situace poskytnutí první pomoci. Součástí programu bylo i rozdělání ohně, příprava jednoduchého pokrmu ze základních surovin (mouka, voda, sůl, cukr, koření) a fyzicky nepříliš náročný pochod. Hlavní důraz je kladen na spolupráci ve skupině, rozdělení úkolů a řešení problému. V závěru je důležité umět celou akci zhodnotit, provést sebereflexi jednotlivce i skupiny a dotáhnout vše do konce.

A co na to samotní žáci? „Líbilo se nám učení venku.“ „Moc dlouhá procházka.“ „Náročná, ale povedená akce.“ „Víc takových aktivit.“ „Děkujeme za parádní den.“ „Asi bychom to v přírodě moc dlouho nepřežili.“

Mgr. David Kopeček