Základní škola Židlochovice

Rozloučení

Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok končí a máme před sebou dva měsíce prázdnin. Přeji Vám za všechny zaměstnance naší školy, abyste si léto užili ve zdraví a pohodě. Děkuji členům školské rady a spolku rodičů za spolupráci, připomínky a podněty, které nás stále posouvaly dál. Loučím se s Vámi a přeji židlochovické základce, aby i nadále byla místem dobrého vzdělávání, kamarádské atmosféry a kolegiální podpory. Vaše Jana Králová.

Novým ředitelem byl jmenován Mgr. Vladimír Soukop a od 1. srpna přebírá vedení školy.

 

Drazí kolegové,

děkuji Vám za Vaše nasazení, obětavost, zodpovědnost a poctivost při výchovně vzdělávací práci s žáky školy. Přeji Vám, abyste vždy v sobě našli dostatek profesionality, spravedlnosti, vyrovnanosti a někdy možná i osobní statečnosti k Vaší práci. A nezapomeňte také na radost z ní! J JK