Základní škola Židlochovice

Schůzka rodičů žáků 6. tříd

V úterý 6.9. v 17.00 hodin proběhne v budově 2. stupně na Tyršově ulici informační schůzka rodičů žáků 6. tříd k organizaci adaptačního programu, seznámení se s třídními učiteli dětí, vedením školy a školním poradenským pracovištěm.
Účast rodičů na této schůzce je velmi žádoucí.