Základní škola Židlochovice

ŠD – RYBNÍK

Na čtvrtek 1. 2. 2018 byl ve školní družině naplánovaný výlet k rybníku, ale protože počasí je v tomto školním roce velmi rozmarné, tak nám tentokrát nepřízeň počasí neumožnila, abychom naplánovaný výlet absolvovali. To nám však nezabránilo proměnit výlet v předprázdninové dobrodružství ve škole.

   Děti se rozdělily do sedmi smíšených skupin a na chodbách naší nové školní budovy plnily různé úkoly, například: pohybové (děti skákaly po jedné noze nebo žabáky), tvořivé (vymýšlely básničku) nebo vědomostní (vyjmenovávaly živočichy žijící v rybníce) a další. Každá skupinka po absolvování posledního úkolu odevzdala arch, kterým prokázala, že splnila všech deset úkolů. Na závěr jsme zhodnotili aktivitu všech dětí, které se při plnění úkolů opravdu snažily. Vítězné družstvo dostalo malou věcnou upomínku a všichni ostatní dostali sladkou odměnu.