Základní škola Židlochovice

Škola čar a kouzel

V pátek 31. května 2024 připravili žáci 9. ročníku volitelného předmětu Domácnost a zahrada akci Den dětí pro žáky 1., 2. a 3. tříd naší školy a ve středu 5. června 2024 akci zrealizovali žáci 7. a 8. ročníku pro děti z mateřské školky na téma Škola čar a kouzel. Starší žáci si rozdělili děti do skupin. Poté s nimi procházeli celkem 21 stanovišť, kde společně plnili úkoly např. trénování paměti, létání přes překážky, poznávání rostlin a živočichů, tvorbu lektvarů, chytání a určování živočichů s pomocí badatelských pomůcek a další. Starší žáci předávali své vlastní zkušenosti, znalosti a dovednosti mladším spolužákům a naopak péčí o mladší spolužáky získávali nové zkušenosti a učili se zodpovědnosti. I když nám v jeden den deštivé počasí uspíšilo ukončení společných aktivit, po úspěšně zvládnutém dni nás v cíli všechny čekalo sladké překvapení.

Dětský den v pátek 31.5. pro první stupeň byl super. Pro děti byla připravena spousta stanovišť se zajímavými úkoly na téma Harry Potter, kde si mohly vyzkoušet nejen létat na koštěti, ale i připravit lektvary, učit se názvy bylinek, chytat Zlatonku nebo projít pavučinou v Zapovězeném lese. V závěru akce začalo pršet, ale i tak jsme vše společně stihli. Děti si odnesly domů mnoho razítek za splnění úkolů na stanovištích, odznáčky a sladkou odměnu. 

Alžběta Bendová, 9.E

Závěrem bychom chtěli poděkovat:

  • vedení školy za možnost realizace projektu,
  • vedení školní jídelny a paním kuchařkám za výpomoc s občerstvením,
  • kolegyním Martině Hunkesové, Martině Hnízdilové, Martině Nordheimové a Pavle Kučerové za pomoc a spolupráci,
  • kolegyním Markétě Koláčkové, Haně Maškové, Marcele Černé, Heleně Chmelkové, Kateřině Pexové, Pavlíně Srncové a Petře Křížové za pomoc a podporu při realizaci projektu,
  • paním učitelkám z mateřské školy
  • žákům 7., 8. a 9. ročníku za organizaci a realizaci projektu
  • dětem z MŠ a žákům 1., 2. a 3. ročníku, bez kterých bychom akci nemohli uskutečnit

Mgr. Petra Janková