Základní škola Židlochovice

Škola hrou

Škola hrou – to už řekl Jan Amos Komenský a platí to dodnes!

Dokazují to nádherné výrobky, které žáci sedmých tříd přinesli do hodiny dějepisu. Dostali za úkol vyrobit model středověké vesnice nebo města podle tehdejších pravidel. Sešly se výrobky z přírodních materiálů, výrobky z papíru, polystyrenu i z lega. S některými pomáhali rodiče, sourozenci i prarodiče, za což jim patří velký dík. Také došlo k propojení předmětů, kdy si žáci museli rozmyslet jak výtvarné zpracování, tak geometrii tvarů. A ještě jednou Komenský – co Ti řeknu, vyslechneš, co Ti ukážu – budeš znát, co si zkusíš – budeš umět! Myslím, že všichni naši sedmáci budou umět přesně popsat středověkou vesnici a město!                Mgr. Alexandra Bravencová