Základní škola Židlochovice

Školákem ve válečných letech

Ve dnech 3. – 5. 10. hostily Židlochovice putovní výstavu „Školákem ve válečných letech“, kterou uspořádal Památník Terezín. Naši žáci od 5. do 9. ročníku měli možnost tuto výstavu navštívit a přiblížit si nelehké období našich dějin během druhé světové války.

Výstava měla dvě části. Tu první, všeobecnou, tvořily modré panely. Ty informovaly o situaci v Protektorátu za nacistické okupace, tedy blíže o školství, dětech, mládežnických organizacích, perzekuci židovských a romských dětí aj.

V druhé části se naši žáci seznámili s panely vytvořenými různými školami z celé ČR. Tyto školy se do projektu přihlásily a jejich žáci se snažili o jejich škole a obci dozvědět co nejvíce. A to právě z období let 1939 až 1945. Zajímavé a dramatické osudy školáků i učitelů byly doplněny autentickými fotografiemi a dokumenty.

Ústředním bodem výstavy byla osoba Ing. Františka Bolelouckého, ředitele židlochovické hospodářské školy, účastníka domácího odboje a hrdiny zastřeleného v období heydrichiády. Na základě bádání a odborné práce jednoho ze studentů zdejšího gymnázia jsou nyní osudy Františka Bolelouckého přiblíženy všem.Dlouhá a náročná práce s dobovými prameny, kterou si žáci z různých koutů republiky vyzkoušeli, pomohla alespoň trochu přiblížit dobu a události, jež by neměly zůstat zapomenuty. A proto jsme rádi, žáci i učitelé, že jsme mohli tuto výstavu navštívit.

 

Mgr. Prášilík Adam