Základní škola Židlochovice

Školní firma Korzár

logoling

Školní firma Korzár

V rámci projektu Školní firmy zahájil svou činnost od 10. 10. 2014 kroužek s názvem Korzár. Do kroužku se přihlásili žáci sedmého ročníku. Cílem kroužku je, seznámit žáky se základními principy podnikání a způsoby vedení firmy. Žáci se seznámí s postupem založení firmy, tvoření business plánu a v neposlední řadě s výrobou vlastních produktů a jejich finálnímu prodeji.

Mezi první aktivity kroužku patřilo sestavení SWOT analýzy firmy, vytvoření vlastního loga a vizitek kvůli propagaci firmy, vyplňování příjmových a výdajových dokladů a také zavedení peněžního deníku v rámci daňové evidence. Ve druhé pololetí jsme se zaměřili na samotnou výrobu. Zbožím, které naše firma bude nabízet je stavebnice modelu lodi s polystyrenu řízena dálkovým ovládáním.

Činnost školní firmy bude prezentována na miniveletrhu školních podniků spojeném s kooperační burzou, který se uskuteční v červnu v Brně. Cílem miniveletrhu bude navázání obchodních kontaktů se školami, které jsou zapojeny do projektu, ale i školami pozvanými na tento miniveletrh.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky – Registrační číslo: CZ 1.07/1.1.00/54.0020.

 

Za firmu Korzár Marek Kujal.