Základní škola Židlochovice

Školní metodik prevence

Mgr. Martina Hunkesová

školní metodik prevence, třídní učitel, učitel Z, OV

e-mail: martina.hunkesova@zszidlochovice.cztelefon: 547 425 430

Konzultace možné po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě. 

Práce školního metodika prevence je zaměřena na oblast prevence sociálně patologických jevů u žáků. Spolupodílím se na tvorbě, realizaci a vyhodnocování Minimálního preventivního programu školy. Organizuji besedy, přednášky a jiné akce, které mají pomoci s prevencí rizikového chování a s osvojením si zásad zdravého životního stylu a bezpečného chování. Vyhodnocuji varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuji poradenskou činnost. Dále úzce spolupracuji s ostatními pracovníky ŠPP, pedagogickými pracovníky i s rodiči, pro které rovněž pořádám akce přispívající k prevenci rizikového chování u dětí.

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Učitelství občanské výchovy a zeměpisu pro 2. stupeň základních škol. V průběhu pedagogické praxe jsem pracovala jako učitelka uvedených předmětů a asistentka pedagoga, průběžně jsem navštěvovala kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj, Modelové řešení šikany a dokončila jsem odpovídající studium pro metodiky prevence na VIM (Vzdělávací institut pro Moravu).