Základní škola Židlochovice

Školní psycholog

Mgr. Adam Valovič

školní psycholog

e-mail: adam.valovic@zszidlochovice.cz, telefon: 547 425 428

Konzultace možné po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě.

Na ZŠ Židlochovice se jako školní psycholog věnuji zejména žákům z 6. a 9. tříd. Rád s Vámi proberu těžkosti ze školního prostředí, ale i z osobního života. Svůj čas rád poskytnu i rodičům, kteří chtějí konzultovat obtíže svých dětí.

Vystudoval jsem v Brně na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity magisterskou psychologii. Kromě působení zde na škole pracuji ještě v Krizovém centru pro děti a dospívající pod Centrem sociálních služeb v Brně, kde se zaměřujeme na složité rozvodové situace a opatrovnické spory a snažíme se o znovunavázání poškozených vztahů mezi dětmi a jejich nepečujícími rodiči. Kromě toho jsem dříve lektoroval různé preventivní programy ve školách, hlavně s tematickou orientace v kyberprostoru. Jsem také dlouholetým skautem, odkud mám zkušenosti s lektorováním kurzů a se zážitkovou pedagogikou.