Základní škola Židlochovice

Školní psycholog

Bc. Anna Valová

školní psycholog

anna.valova@zszidlochovice.cz

telefon: 547 425 428

 

Konzultace možné po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě.

 

Na naší škole se jako školní psycholog věnuji především žákům 8. a 9. tříd, zaměřuji se na práci s třídními kolektivy a vytváření pozitivního klimatu ve třídách. Žákům jsem k dispozici také v případě potřeby při řešení individuálních potíží spojených se školou i v jejich osobním životě, dále jsem k dispozici rodičům a pedagogům pro konzultace. Věnuji se také kariérnímu testování žáků a kariérnímu poradenství a zajišťuji předměty speciálně pedagogické péče.

Na Fakultě sociálních studií MU jsem vystudovala bakalářský program v oboru psychologie a nyní studuji navazující magisterský program se specializací na školní a pedagogickou psychologii. Absolvovala jsem výcvik v komplexní krizové intervenci. Dětem a dětským kolektivům se věnuji řadu let jako vedoucí ve skautském oddíle, pracovní zkušenost jsem získala také jako osobní asistent pro děti se zdravotním postižením.