Základní škola Židlochovice

Školní psycholog

Mgr. Eliška Zemanová

školní psycholog

eliska.zemanova@zszidlochovice.cz

telefon: 547 425 428

mobil: 732 121 481

 

Konzultace možné po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě.

Jako školní psycholog na ZŠ Židlochovice se věnuji kariérnímu testování žáků 8. tříd a zajišťuji návazné kariérní poradenství. Dále se zaměřuji na práci s třídními kolektivy v rámci třídnických hodin, v nichž poskytuji podporu pedagogům při vytváření pozitivního klima ve třídách. Jsem také k dispozici rodičům pro krátkodobé konzultace obtíží, se kterými se jejich děti setkávají ve školním prostředí i osobním životě.

Mám absolvované magisterské studium na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v oboru psychologie. Absolvovala jsem úvodní část terapeutického výcviku v přístupu orientovaného na řešení (Solution focused therapy). Za sebou mám také zkušenosti s vedením programů primární prevence ve Společnosti Podané ruce. V současné době působím i jako kariérní poradce v Kariérním centru Masarykovy univerzity, kde se věnuji především konzultacím zaměřeným na podporu a pomoc studentům MU v jejich kariérním směřování.