Základní škola Židlochovice

Školní psycholog

Mgr. Zuzana Zachová

školní psycholog

zuzana.zachova@zszidlochovice.cz

mobil: 732 121 481

telefon: 547 425 428

pracovní dny: pondělí, čtvrtek

Konzultace možné po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě.

V rámci svého působení na ZŠ Židlochovice se primárně věnuji péči o žáky 2. stupně. Při svých pravidelných pracích s třídními kolektivy diagnostikuji klima ve třídách, preventivně působím proti nežádoucím jevům, které mají tendenci se v kolektivech objevovat (např. šikana), a podporuji pozitivní vztahovou atmosféru. V této souvislosti poskytuji krátkodobé poradenství žákům i dlouhodobější vedení pedagogů, kteří chtějí nebo potřebují na klimatu ve svých třídách pracovat. Jsem rovněž k dispozici rodičům pro krátkodobé konzultace obtíží, se kterými se jejich děti setkávají ve školním prostředí i osobním životě. Nemalou část mé pracovní náplně tvoří diagnostika profesní orientace žáků 8. ročníku a navazující kariérové poradenství.

Vystudovala jsem magisterské studium psychologie na FSS MU v Brně. O rok později jsem absolvovala úvodní cyklus výcviku v rodinné a systemické terapii. Ve školství jsem zpočátku působila jako asistentka pedagoga, později jsem se začala věnovat školní psychologii na několika brněnských školách. Jsem rovněž certifikovaná lektorka programů primární prevence, kterým jsem se věnovala během svého působení ve společnosti Podané ruce. Od roku 2018 pracuji jako poradenský psycholog v pedagogicko-psychologické poradně.