Základní škola Židlochovice

Školní psycholog

Mgr. Eliška Zemanová

školní psycholog

e-mail: eliska.zemanova@zszidlochovice.cz, telefon: 547 425 428, mobil: 732 121 481

Konzultační hodiny - středa a čtvrtek na budově Tyršova. Konzultace jsou možné po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě.

Jako školní psycholog na ZŠ Židlochovice se zaměřuji především na žáky 7. a 8. tříd.  Moje práce zahrnuje nejen individuální práci se žáky, kteří se potýkají s obtížemi ve školním prostředí nebo osobním životě, ale také práci s třídními kolektivy.  Zároveň jsem k dispozici rodičům pro krátkodobé konzultace obtíží, s nimiž se jejich děti setkávají. Ve spolupráci s kariérovou poradkyní zajišťuji workshopy v rámci kariérového poradenství pro žáky 8. tříd.

Mám absolvované magisterské studium na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v oboru psychologie. Absolvovala jsem úvodní část terapeutického výcviku v přístupu orientovaném na řešení (Solution focused therapy), kurz komplexní krizové intervence a jsem frekventantkou systemického výcviku v rodinné terapii. Za sebou mám také zkušenosti jako lektor programů primární prevence ve Společnosti Podané ruce nebo jako kariérní poradce v Kariérním centru Masarykovy univerzity. V současné době působím v Manželské a rodinné poradně Brno, kde se věnuji individuálnímu a párovému poradenství a terapii.